Co Research Co Research

Resmi Makam


  • Klinik araştırmalarda düzenleyici hizmet desteği
  • Etik Komite ve Sağlık Bakanlığı başvurularının hazırlanması
  • Klinik araştırma süresince EK/SB başvuru desteği