Co Research Co Research

Klinik Araştırmanın Yürütülmesi

 • Fizibilite Değerlendirmeleri
 • Saha ve Araştırıcı Seçimi
 • Klinik İzleme (Faz II-IV)
 • Proje Yönetimi
 • Sesli/Web tabanlı Yanıt sistemi (IXRS, IWRS)
 • Hasta Alımı
 • Merkez yönetimi
 • Risk-based Monitorizasyon
 • Bülten
 • BE/BA Çalışmaları
 • Denetim/Uyum

Tıbbi Yazım

 • Klinik Çalışma Sonuç Raporu
 • Klinik Çalışma Protokolü ve değişiklikleri
 • Abstract, Makale
 • Eğitim Materyalleri
 • Poster

Veri Yönetimi ve İstatistik

 • Elektronik vaka raporu formu (eCRF) dizaynı, veri tabanı dizaynı ve çalışma planlanması
 • CRF Kullanım Kılavuzu
 • Endüstri standartlarıyla klinik kodlama ve müşteriye özel kodlamalar
 • Dış veri ve güvenlik bildirimleri mutabakatı,
 • Veri validasyonu ve query yönetimi
 • Verilerin proje yönetimi ve teknik hizmetler
 • Veri Yönetim Planı (DMP), İstatiksel Analiz Planı (SAP) geliştirilmesi
 • Veri tabanı yapımı ve dizaynı
 • Çift veri girişiyle veri işleme
 • Örnek büyüklüğü hesaplama
 • Randomizasyon
 • İstatiksel analiz ve raporlama